TAJNE SRCA TRINAESTOGODIŠNJE ANE FRANK

“Neobično je da neko kao ja piše dnevnik; ne samo zato što to nisam nikada ranije činila već i zato što mi izgleda da niti će mene samu, niti ikoga drugoga kasnije interesovati tajne srca trinaestogodišnje učenice. Ipak, šta mari? Ja želim da pišem, i više nego to, ja želim da iznesem sve ono što leži duboko sakriveno u mome srcu.”

Ana Frank je ovo zapisala (20. juna) u svom Dnevniku, koga je za trinaesti rođendan dobila na današnji dan, 1942. godine.

Razmišljam da li da pomislim Kamo puste sreće da niko i nije mario za bezazlene tajne srca trinaestogodišnje djevojčice, da su one ostale i bile samo to, bez sve one patnje i užasa skrivanja, logorovanja i smrti…Opet, s druge strane, kažem Hvala ti Ana na želji i volji da pišeš, jer tvoj dnevnik ostade kao sjećanje na sve što ste ti i tvoja porodica i prijatelji prolazili, sjećanje na dio patnji koje je iko, ko je ikada bio ili jeste žrtva rata, prolazio. I/ili čiji život je bio ili biva nasilno i divljački oduzet.

Prvo izdanje Dnevnika, koga je Ana napisala u periodu skrivanja sa porodicom i prijateljima u Tajnom skrovištu u Amsterdamu (juli 1942-avgust 1944), štampano je 1947. godine, dok sam o njegovom nazivu našla dva podatka: u većini knjiga koje imamo u biblioteci piše da je naziv prvog izdanja “Zadnja kuća”, dok u materijalu sa radionica piše naziv “Skrovište”. 

Anin dnevnik danas je pod zaštitom UNESCO-a (Memory of the World), kao jedna od najvažnijih uspomena na borbu za čuvanje digniteta svakog čovjeka i odbacivanje bilo koje vrste rasizma, a kuća u kojoj su se skrivali pretvorena je u muzej pod nazivom “Kuća Ane Frank”, u kojoj se okuplja omladina u ime mira u svijetu.

Čitamo i pišemo sa Anom Frank

U Narodnoj biblioteci Doboj, u kojoj sam zaposlena, prošle godine je bila postavljena izložba i edukativna radionica pod nazivom “Čitamo i pišemo sa Anom Frank”.

Koncept izložbe je razvijen u Kući Ane Frank u Amsterdamu 2010. godine, i do sada je sa velikim uspehom korišten u bibliotekama u Holandiji. Od 2011. izložba ”Čitamo i pišemo sa Anom Frank” je predstavljena širom svijeta, a 2014. godine, u okviru projekta „Dani sećanja“, organizacija Terraforming ju je u saradnji sa Kućom Ane Frank adaptirala i prevela na srpski jezik.

Ovu izložbu posjetili su mnogi đaci dobojskih osnovnih i srednjih škola. Na edukativan način učestvovali su u radionicama, koje su im pored mnogih informacija uopšte o periodu nastanka Dnevnika, dakle istorijske podloge, skrenule pažnju i na Anu kao pisca, jer Ana je pored Dnevnika pisala i priče i počela je da piše i roman. Kao voditelj radionice (za šta sam prošla i adekvatnu obuku od strane organizatora), sa đacima sam razgovarala o Aninom odrastanju u skrovištu. Pošto su i oni bili približniih ili istih godina kao i Ana u momentu zarobljavanja, pokušali smo dati značaj običnim stvarima, od kojih u nekima svakodnevno uživamo, a da toga možda i nismo svjesni.  Sloboda kretanja, slušanja muzike, čitanja, crtanja, glasnog smijanja, vožnje bicikla..

Ana Frank je rođena 1929. godine u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj, kao kći jevrejskih emigranata koji su zbog njemačkog fašizma 1933. godine prebjegli u Holandiju. U logoru Bergen – Belzen, Ana Frank je umrla marta 1945. godine, dva mjeseca prije oslobođenja Holandije.

                                  

                                 

Ivana

Ivana

Povezani postovi