LEGENDARNA I ČUDESNA BIĆA

“Fauni
Nepoznat pisac (VIII vek)
Liber monstrorum
Rodiše se Fauni, na početku sveta, od drevnih pastira,
i naseliše zemlje na kojima kasnije bi sagrađen Rim.
O njima pevahu i pisahu pesnici.
Fauni se rađaju, i dan danas, iz crva koji se formiraju između kore i jezgra drveta;
zatim puze do zemlje, stavljaju krila, i na kraju ih gube.
Onda se pretvaraju u šumske ljude: i o njima pesnici spevahu mnoge stihove…
Dakle, Fauni su stanovnici šuma, tako su nazvani jer su fauntur, tj. jer imaju moć da predvide budućnost.
Ljuskog su oblika od glave do pupka iako im dva kriva roga duga do korena nosa skrivaju glavu, a udovi, sve do stopala, kozijeg su oblika.
Pesnik Lukijan, proučivši grčku tradiciju, pisaše u svojim stihovima da Fauni bejahu privučeni zvukom Orfejeve lire, zajedno sa bezbroj drugih šumskih bića.”

“Hermafroditi
Nepoznat pisac (VIII vek)
Liber monstrorum
Među ove neverovatne stvari ubraja se i jedna dvopolna rasa, koja ima desnu dojku mušku, kako bi mogla da radi bez smetnji, a levu žensku, kako bi mogla da doji novorođenčad.
Po mišljenju nekih, oni se sparuju međusobno i na taj način uspevaju da se razmnože.”

“Astomori
Nepoznat pisac (VIII vek)
Liber monstrorum
Postoje takođe ljudi koji, za razliku od ostalih ljudi, zbog svog odnosa sa Grcima nemaju usta i koji, dakle, nikada ne mogu ništa da jedu;
prema očevicima, oni se održavaju u životu dišući samo preko nozdrva.”

“Kinokefali
Nepoznat pisac (VIII vek)
Liber monstrorum
Takođe u Indiji, stvoreni su Kinokefali, bića pseće glave, koji ne mogu da izgovore jednu reč a da se pritom ne prekinu i ne zalaju, mešajući lavež i govor.
I kada jedu sirovo meso, ne imitiraju ljude, već same životinje.”

“Pigmeji
Nepoznat pisac (VIII vek)
Liber monstrorum
Navodi se potom jedan soj plahih ljudi koji provode život u brdskim pećinama i ždrelima.
Visoki su nekoliko laktova i svedočenja kazuju da su prisiljeni da pokreću bespoštedni boj sa ždralovima, u vreme žetve, da bi odbranili letinu od pohare.
Na grčkom se zovu Pigmeji, po nazivu za “lakat” na tom jeziku.”

“Skijapodi
Nepoznat pisac (VIII vek)
Liber monstrorum
Kazuje se o još jednom soju ljudi koje Grci zovu Jednonogi zbog toga što se od užarenih zraka sunca sklanjaju u senku sopstvenih nogu, nauznak se opruživši.
Zbilja su veoma hitri, a imaju samo jedno stopalo i samo jednu nogu; kolena, ukošena u zglobovima, uopšte se ne savijaju.”

“Jednorog
Marko Polo, (XIII vek)
Milion, IC
Sada ću vam pripovijedati o kraljevstvu Basma.
Ovo kraljevstvo, koje leži na završetku Ferbeta, kraljevstvo je za se. Stanovnici njegovi imaju vlastiti govor. I kao životinje, nikakve vjere nemaju.
Smatraju, da su pod velikim kanom, ali mu ne plaćaju nikakav danak, jer se nalaze tako daleko, da vojska velikoga kana ne bi mogla doći. No neki put mu poklanjaju kakvu skupocjenu stvar. Imaju dosta divljih slonova; imaju i jednoroga, ništa manjih od slonova. s dlakom kao u bivola, a nogu kao u slona; na sredini čela imaju crn i krupan rog. I kažem vam ovo. Oni ne čine zlo onim rogom, već jezikom obloženim vrlo velikim bodljama.
Glava im je kao u divljeg vepra; drže je potpuno pognutu prema zemlji, a rado borave među volovima. To je veoma ružna životinja. Nije točno, kako se ovdje kaže, da ga je lako uloviti. Naprotiv.”

Odlomci iz: Legendarna i “čudesna” bića,  Istorija lepote / priredio Umberto Eko

Fotografija izvor: https://www.berliner-zeitung.de/–23070816

Ivana

Ivana

Povezani postovi