“Čoveku, znaš već, navika je stara 

                                   da u velikom svetu male svetove stvara”                                

                               Faust / Gete, Johan Volfgang, st. 4240-4241

                                      

 

Ovaj moj “mali svijet” čini sve što sam uspjela da završim od onoga što volim da radim. 

 

 

 

 

 

Ivana

Ivana

Povezani postovi